Witamy na serwerze alpha.talex.pl

Usługi dla klientów

Poczta przychodząca (IMAP, POP3)
Adres serwera:alpha.talex.pl
Połączenie IMAP+SSL:port 993, serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
Połączenie IMAP+TLS:port 143, serwer wymaga bezpiecznego połączenia (TLS)
Połączenie POP3+SSL:port 995, serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
Połączenie POP3+TLS:port 110, serwer wymaga bezpiecznego połączenia (TLS)
Nazwa użytkownika:należy podać adres e-mail

Preferowanym protokołem dostępu do poczty jest IMAP.

Poczta wychodząca (SMTP)
Adres serwera:alpha.talex.pl
Połączenie SMTP+SSL:port 465, serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL), serwer wymaga uwierzytelnienia
Połączenie SMTP+TLS:port 25, serwer wymaga bezpiecznego połączenia (TLS), serwer wymaga uwierzytelnienia
Poczta przez WWW
RoundCube Webmail można m.in. konfigurować filtry wiadomości, autoodpowiedzi i zmieniać hasło. Logując się należy podać jako nazwę użytkownika pełny adres e-mail. SquirrelMail nie jest już wspierany.
Zarządzanie skrzynkami pocztowymi
Dla użytkowników (przekierowanie poczty, zmiana hasła) i dla administratorów (dodawanie kont pocztowych, aliasów i zmiana haseł).

Konfiguracja programów pocztowych

Mozilla Thunderbird 2.0
Wybrać w menu Narzędzia, Konfiguracja kont, dla właściwego konta wybrać Konfiguracja serwera i zaznaczyć Używaj bezpiecznego połączenia: SSL. Dla serwera IMAP w polu Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co … minut można podać dłuższy okres czasu, np. 29 minut, ponieważ program pocztowy jest i tak natychmiast powiadamiany o nowych wiadomościach. W konfiguracji serwera poczty wychodzącej (SMTP) należy wybrać Używaj połączenia szyfrowanego: SSL, zaznaczyć Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła i podać nazwę użytkownika.
Outlook Express

Wybrać w menu Narzędzia, Konta, wybrać właściwe konto i kliknąć Właściwości.

Na karcie Serwery, w sekcji Informacje o serwerze, w polach Poczta przychodząca (IMAP/POP3)Poczta wychodząca (SMTP) podać: alpha.talex.pl, w sekcji Serwer poczty wychodzącej zaznaczyć Serwer wymaga uwierzytelnienia. Na karcie Zaawansowane zaznaczyć Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) dla poczty wychodzącej i przychodzącej.

Przykład dla połączenia POP3:

Outlook Express — Serwery (POP3) Outlook Express — Zaawansowane (POP3)